Hitta Er gömda potential

Att hitta och utnyttja sin gömda potential förkortar ledtiden, ökar flexibiliteten och ökar kvaliteten. Dessutom så minskar kostnaden per producerad detalj.
De verktyg vi använder för att kartlägga processer kommer ni även att ha nytta av i Ert arbete med Ständiga Förbättringar. Därför förespråkar jag att medarbetare från alla avdelningar och nivåer i företaget hjälps åt med analyserna och att jag Utbildar och coachar.

Kontakta mig så lägger vi upp en plan för Er resa mot en effektivare process.

Om mig

Med närmare 20 års erfarenhet från främst fordonsindustrin har jag en gedigen grund att stå på när det kommer till Lean och alla dess verktyg för att effektivisera produktionsprocesser.

Jag jobbar med öppenhet och drivs av att lära ut så mycket som möjligt till mina kunder. För ju mer mina kunder bygger en egen stabil och långsiktig grund att stå på, desto bättre.

Inget uppdrag är för kort eller långt, för långt bort eller för nära. Med ett stort nätverk av kollegor med skiftande expertis löser jag de flesta uppdrag.

Torbjörn Andersson